Het Programma

Welkom in de wereld die Breathfulness heet. Je staat op het punt om te starten met het online programma Breathfulness als weg naar een verruimd leven. Je zal gaan ervaren dat, door mee te doen met dit programma, je bewuster gaat worden van wie jij bent en wat jij nodig hebt om jouw mooiste leven te kunnen leiden.

Het programma duurt 18 weken. Om de drie weken krijg je toegang tot de volgende stap. Wanneer je bij stap 2 bent dan kan je nog bij de informatie van stap 1, maar nog niet bij de informatie van stap 3.

Voordat we starten met het programma kan je hieronder lezen waar het programma uit bestaat en hoe het is opgebouwd. Zo weet je wat je kan verwachten.

 

Welke thema’s komen aan bod?

De thema’s van de zes stappen zijn:
Stap 1 Ontdekken (bewust worden van je ademhaling zoals die nu is);
Stap 2 Basis (het voelen van de basis van je ademhaling en de basis van je leven);
Stap 3 Contact maken (via de adem contact maken met je volledige lichaam);
Stap 4 Ontspannen (ervaren dat de ademhaling ontspanning brengt);
Stap 5 Volledig bereik (ervaren van een groter (maximaal) adembereik);
Stap 6 Verbinden (de vijf eerdere stappen komen samen tot één geheel).

 

Waar bestaat elke stap van het programma uit?

Elke stap in het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

Korte inleiding van het thema. (een korte inleiding van het thema met uitleg). Deze informatie krijg je voor de start van elke stap in een mailtje toegestuurd. In de mail staat dan ook de link naar de stap online. Wanneer je dan op de link klikt hoef je alleen nog maar in te loggen.

Lichaamsbewustwording (uitleg en praktische oefeningen). Lichaamsbewustwording ontstaat door bewust contact te maken met je lichaam en het herkennen van signalen die je lichaam geeft. Dit versterken we door bij elke stap in het programma vanuit het betreffende thema stil te staan bij het lichaam. De uitleg en oefeningen worden gegeven in een audio of video.

Bewustwordingsoefening (uitleg en praktische oefeningen). Het vergroten van je bewustzijn en het ervaren hiervan realiseer je door de verschillende oefeningen in het programma. Elke oefening wordt uitgelegd in een audiobestand. Neem de tijd om deze oefeningen te doen. Niet alleen fysiek, maar ook door de oefening innerlijk te ervaren. De bewustwording die je hieruit haalt, geeft je praktische inzichten en verruimt je kijk op het leven.

Ademoefening. Om je bewust te maken van je ademcapaciteit en deze te vergroten, vind je ook bij elke stap ademoefeningen. Ik adviseer je om deze ademoefeningen niet direct na het eten te doen, want dit verstoort het verteringsproces en kan je ongemakkelijke gevoelens geven. Alle ademoefeningen worden gegeven in een audio. Behalve de neusademhalingsoefening in stap 6, die laat ik je zien in een video.

Binnen Breathfulness ademen we door de mond. De reden dat we de mondademhaling toepassen is omdat:

  • je zo makkelijker een groter ademvolume kan realiseren;
  • je makkelijker in het onderste deel van je ademhalingssysteem komt (dat is het onderste deel van je longen, de zogenaamde buikademhaling);
  • deze parallel loopt met de psychologische betekenis van je mond open mogen doen: jezelf uiten, jouw verhaal laten horen, je waarheid naar buiten brengen. Door tijdens diverse ademoefeningen heel bewust door je mond te ademen versterk je deze psychologische betekenissen.

De mondademhaling vervangt niet de wijze waarop je dagelijks ademt. Je ‘normale’ dagelijkse ademhaling kan het beste door je neus plaatsvinden.

De meeste ademoefeningen uit dit programma zijn gebaseerd op een in- en uitademing die op dezelfde manier plaatsvindt, namelijk door je mond. Door de in- en uitademing door hetzelfde kanaal te laten gaan, is er de minste kans op een verstoring van de balans tussen zuurstof en kooldioxide.

Affirmaties. Binnen Breatfulness gebruiken we affirmaties: woorden of korte zinnen die je hardop of in gedachten uitspreekt en die je bewustzijn beïnvloeden. Affirmaties gebruik je onbewust de hele dag. Je gebruikt ze vaak op een ontkrachtende manier als je tegen jezelf zegt: dat lukt me toch niet, ik heb geen tijd, dat kan ik niet, etc. Bij diverse ademoefeningen zetten we positieve, bekrachtigende affirmaties in om je bewustwordingsproces effectief te ondersteunen. Het is niet bedoeld om een mooi laagje over jouw proces te leggen, maar je focus op één lijn te brengen met de bewustwording die je adem brengt. In het Breathfulness dagboek vind je de affirmaties die bij elke stap horen. Soms staat er één affirmatie in je Breathfulness dagboek, soms meerdere. Wanneer er meerdere affirmaties staan, kies dan iedere dag een affirmatie die voor jou die dag het sterkste voelt. Hoe bewuster je wordt, hoe ruimer en vrediger je leven zal verlopen.

Voedingsadvies (uitleg en praktische tips). Informatie over voeding (in de breedste zin van het woord) geef ik door middel van een video of in een pdf.

Bewegingstip (uitleg en praktische tips). Deze tips worden gegeven in een pdf.

Achtergrondinformatie over het thema. Deze informatie wordt gegeven in een video of pdf.

Breathfulness academie